SẢN PHẨM » QUẦY BAR
Quầy bar ván MDF 1200
Mã sản phẩm:
QB10
Nhà sản xuất:
Công ty Xuân Tiến Đạt
Giá bán:
0905 210 160
Bảo hành:
Kho:
Hết hàng
Lượt xem:
636
Thông tin chi tiết

<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">Chất liệu sản phẩm:</span></span></strong></span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">- V&aacute;n c&ocirc;ng nghiệp, chống ẩm tốt</span></span></span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">- Phun PU tạo m&agrave;u</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">- Thiết kế cong mềm mại</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">- KT: Cao 1100 x d&agrave;i 1200x rộng 500</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">- M&agrave;u v&acirc;n gỗ đậm</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><br type="_moz" /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><strong>G&iacute;a b&aacute;n: 2.500.000 đ/ c&aacute;i</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><br /> </span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">Li&ecirc;n hệ SĐT : 0905 416 743 hoặc 005 210 160 (A.Tuyến) để được b&aacute;o gi&aacute; cụ thể theo số lượng</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">C&ocirc;ng ty TNHH MTV SX TM Xu&acirc;n Tiến Đạt</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">Đ/c: 427 Phạm H&ugrave;ng, H&ograve;a Xu&acirc;n, Cẩm Lệ, TP Đ&agrave; Nẵng</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">Cửa h&agrave;ng: 61 Ng&ocirc; Văn Sở, Li&ecirc;n Chiểu, ĐN</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">&nbsp;<span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">Xưởng SX: K109 Phạm Như Xương, Li&ecirc;n Chiểu, ĐN</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"> </span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><img src="/UploadFilesFckeditor/IMG20160409082312.jpg" width="780" height="793" alt="" /></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><img src="/UploadFilesFckeditor/IMG20160409082320(1).jpg" width="680" height="907" alt="" /></span></span></p>

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
4.800.000 ₫ VND
1.750.000 ₫ VND
2.200.000 ₫ VND
2.200.000 ₫ VND
3.500.000 ₫ VND
1.600.000 ₫ VND
1.600.000 ₫ VND
1.750.000 ₫ VND
Lượt truy cập : 567.829

 © 2014  XUÂN TIẾN ĐẠT

 


Liên hệ

Gởi tin nhắn đến chúng tôi